Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dla klientów sklepu)

Administrator danych NO LIMITED Demkowicz Iwona, Kamień 634, 36-053 Kamień; NIP: 5170193644
Cele przetwarzania

składanie i realizacja zamówień za pośrednictwem sklepu (dostawa towarów lub usług), obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych

 

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim lub transportowym).

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej

 

Szczegółowe informacje W celu otrzymania szczegółowych danych zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności