Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dla subskrybentów newslettera)

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dla subskrybentów newslettera)

Administrator danych NO LIMITED Demkowicz Iwona, Kamień 634, 36-053 Kamień; NIP: 5170193644
Cele przetwarzania przesyłanie zamówionych informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych
Podstawy prawne przetwarzania Przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie, gdyż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  – art. 6 ust. 1 lit a) RODO
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Celów przetwarzania, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim lub transportowym).
Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej

 

Szczegółowe informacje W celu otrzymania szczegółowych danych zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności