GWARANCJA

 

LIFETIME

Bedąc pewni jakości naszych kół wprowadzamy od 21.03.2021 pełną gwarancje na wybrane grupy modelowe kół.

Race, Pro race, C-series, Koła torowe, Dyski czasowe, Dyski torowe

Wybrane modele kół MTB (oznaczone w znakiem LifeTime).

Serie kół No Limited: Elite Race, Sprint oraz wybrane modele kół MTB pozostają nadal w dotychczasowej formie gwarancji Shield.

W ramach gwarancji LifeTime przez okres dwóch lat (2 lata), koła objęte są pełną gwarancją.

W momencie uszkodzenia kół, wymienimy je na nowe lub wymieniamy uszkodzony element koła ( szprychy, obręcz, nyple czy piastę)

Dodatkowo:

wybrane modele kół z wyżej uwzględnionych grup modelowych zostają objęte dożywotnią gwarancją dla pierwszego, prawnego właściciela na wszystkie wady materiałowe oraz fabryczne.

Gwarancja ta ma zastosowanie dla kół kupionych od 15 marca 2021 roku.

Po dwóch latach gwarancyjnych zapewniamy dożywotni program crash replacement.

po okresie 2 lat, Twoje koła ulegną uszkodzeniu ( nieszczęśliwy wypadek, uszkodzenie mechaniczne przypadek losowy) zaoferujemy Ci 40% rabat na nasze komponenty w kołach.

Gwarancja LiteTime daje Ci dożywotnią gwarancję na wady fabryczne i materiałowe.

W okresie 24 miesięcy pełną ochronę w razie uszkodzenia kół. Cokolwiek stanie się z Twoimi kołami naprawimy je za darmo!

Dodatkowo dożywotni system crash replacement w którym gwarantujemy wymianę komponentów w kołach z 40% rabatem.  

Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze produkty a zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze, jednak zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wymiany lub naprawy jeśli uznamy to za nadużycie programu.
 
 

W celu aktywacji gwarancji po zakupie prosimy o zarejestrowanie się poprzez poniższy kwestionariusz

   

  SHIELD

  Gwarancja Shield nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  Stanowi natomiast doprecyzowanie pewnych zagadnień.

  Jeśli warunki gwarancji są sprzeczne z przepisami obowiązującymi w kraju kupującego, jako nadrzędne uważa się przepisy niniejszego kraju.

  Gwarancja  odnosi się tylko i wyłącznie do pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

  Produkty No-Limited są objęte gwarancją jako wolne od wad fabrycznych i materiałowych, przez okres dwóch lat od daty zakupu.

  Roszczenia odnośnie gwarancji muszą odbyć się za pośrednictwem bezpośredniego sprzedawcy kół (przedstawiciel lub dystrybutor na dany kraj). Podstawą do jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych zawsze jest oryginał dowodu zakupu.

  Na zgłoszenie reklamacyjne oraz wysyłkę wadliwego produktu przysługuje okres 30 dni od daty zaistnienia/zauważenia wady.

  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy umieścić:

  • opis wady produktu
  • datę jej powstania
  • kopię dowodu zakupu (oryginał należy pozostawić i okazać/dostarczyć jedynie na specjalne żądanie).

  Obowiązkiem Kupującego jest odesłanie wadliwego produktu na własny kosz wskazaną firmą kurierską na adres Sprzedawcy.

  Koszty przesyłki zwracane są w przypadku uwzględnienia reklamacji.

  Obowiązkiem Sprzedawcy jest ustosunkowanie się do złożonej reklamacji w przeciągu 14 dni.

  Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

  Obowiązkiem Sprzedawcy jest dokonanie naprawy gwarancyjnej w terminie 30 dni od uznania reklamacji za zasadną.

  W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w wyżej określonym terminie, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, lub zwrócić Kupującemu pełną kwotę zapłaconą za dany produkt w chwili zakupu.

  W przypadku niedostępności produktu spowodowanej jego wycofaniem ze sprzedaży Sprzedawca może wymienić reklamowany produkt na wyższy lub nowszy model.

  Podstawą do reklamacji nie mogą być nieznaczne różnice w wyglądzie:

  • drobne różnice w kolorystyce poszczególnych serii produkcyjnych
  • nieznaczne różnice poszczególnych egzemplarzy
  • różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera/monitora Kupującego

  Niniejsza Karta Gwarancyjna nie ma zastosowania jeśli produkty zostały nieprawidłowo zainstalowane, używane niezgodnie z przeznaczeniem lub z niekompatybilnymi komponentami.

  Równoznaczne z utratą gwarancji jest:

  • nieprzestrzeganie Instrukcji Obsługi
  • wszelka ingerencja w produkt mająca znaczny wpływ na jego wygląd (trwałe usunięcie napisów, przemalowanie elementów itp.)
  • wszelka ingerencja we właściwości produkty (szlifowanie, nawiercanie, frezowanie, samowolna wymiana komponentów itp.)

  Jeśli prawo lokalne nie stanowi inaczej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za swoje produkty w kwocie nie większej niż cena ich sprzedaży.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wad produktu lub wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

  Karta Gwarancyjna nie ma zastosowania w przypadku:

  • uszkodzeń produktu spowodowanych z winy użytkownika (podczas zderzeń, wypadków)
  • uszkodzeń produktu powstałych wskutek nieprawidłowego przechowywania lub nieprawidłowej konserwacji
  • uszkodzeń produktu powstałych wskutek innego dowolnego zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik, a nie producent.

  Gwarancja Shield  nie obejmuje normalnego zużycia produktu, tj. zużycie powierzchni hamulcowej obręczy, zużycie łożysk, piast itp.

  Zużycie tych elementów wynika z warunków, w jakich są użytkowane oraz sposobu konserwacji.

  Kupujący zobowiązany jest do wykonywania wymaganych czynności serwisowych we własnym zakresie i na własny koszt.

  Wymagane czynności serwisowe zostały opisane szczegółowo w Instrukcji Obsługi.

   

   

  Program No Limited Crash Replacement

  Bardzo zależy nam, aby byli Państwo zadowoleni z użytkowania naszych kół dlatego jako firma przygotowaliśmy program Crash replacement .

  Jeśli niefortunnie brali Państwo udział w wypadku, kolizji czy innym zdarzeniu losowym, które spowodowało uszkodzenie kół nasza firma wdrożyła specjalny program w ramach którego naprawimy Wasze koła lub wymienimy je na nowe w preferencyjnych cenach.

  Warunki systemu Crash Replacement :

  Oferta ważna jest dożywotnio dla pierwszego właściciela We wszystkich przypadkach program obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas jazdy.

  Program nie obejmuje uszkodzeń wizualnych.

  W ramach systemu crash wymiany następują całe koła lub ich komponenty ( obręcz piasta szprychy ) porównywalne jakościowo lub identyczne ze zniżką procentową podaną w tabeli poniżej

   

  Czas od zakupu Do 5 lat Pomiędzy 5 a 7 lat Pomiędzy 7 a 10 lat Więcej niż 10 lat
  Procent zniżki 40% 30% 25% 20%

   

  Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze produkty a zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze, jednak zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wymiany lub naprawy jeśli uznamy to za nadużycie programu.

  W przypadku pytań dotyczących gwarancji lub programu Crash Replacement prosimy o kontakt: info@no-limited.pl

   

  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  Zapoznanie się z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji jest konieczne przed rozpoczęciem instalacji bądź pierwszym użyciem koła. Niewłaściwie zamontowane elementy są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do instalacji dostarczonych Ci komponentów, koniecznie skonsultuj się z wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym.

  Uwagi ogólne:

  • Nie używać wody pod ciśnieniem do czyszczenia.
  • Nie używać metalowych narzędzi do zdejmowania opony bądź szytki.
  • Instalować tylko komponenty (kaseta, ogumienie) zaufanych producentów, zgodnie z ich instrukcjami i zgodne z daną wersją kół.
  • Używać tylko klocków hamulcowych przeznaczonych do obręczy
   karbonowych . Wyjątkiem jest seria kół C gdzie rant obręczy jest
   aluminiowy .
   Ważnym aspektem jest ustawienie klocków hamujących . Prawidłowo
   ustawiony klocek powinien być umiejscowiony w dolnej części bieżni
   hamującej ( wyznaczonej na obręczy specjalnej. powierzchni hamującej
   pokrytej bazaltem .
  • Maksymalne dopuszczalne obciążenie kół są podane w specyfikacjach
   poszczególnych modeli waga użytkownika + masa roweru + masa bagażu na rowerze nie powinna przekraczać wyznaczonych limitów .
  • Maksymalne dopuszczalne naprężenie szprych wynosi 160 kgf dla koła
   przedniego oraz strony nienapędowej koła tylnego i 170 kgf dla strony
   napędowej koła tylnego d
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi: 125 psi dla kół w wersji pod
   oponkę i 170 psi dla kół w wersji pod szytkę. W kołach mtb maksymalne
   ciśnienie to 45 psi
  • Minimalne dopuszczalne ciśnienie jest zależne od używanego ogumienia i powinno być podane przez producenta niniejszego ogumienia, lecz w
   żadnym wypadku nie powinno być niższe aniżeli 38 psi.
  • Koła szosowe No Limited przystosowane są do używania tylko na
   asfaltowych, równych, pozbawionych znacznych dziur i uszczerbków
   drogach. Użytkowanie kół poza drogami asfaltowymi może prowadzić do
   ich uszkodzenia bądź szybszego zużycia.
  • Nieprzestrzeganie wytycznych znajdujących się w niniejszej instrukcji
   obsługi skutkuje utratą gwarancji.

   

  Montaż kół :

  Zakładanie przedniego koła

  1. Przestaw przedni hamulec do pozycji otwartej, zgodnie z instrukcją jego
   producenta. Zamontuj przednie koło pomiędzy przednim widelcem opierając otwory w widelcu o piastę,
  2. Przestaw przedni hamulec do pozycji zamkniętej, zgodnie z instrukcją jego producenta.
  3. Zamontuj oś zaciskową , nakręć nakrętkę regulacyjną z przeciwnej strony i zaciśnij ją Podczas zacisku napięcie dźwigni zaciskowej powinno być na tyle duże, by sprawiać wyraźny opór. By zwiększyć napięcie dźwigni zaciskowej otwórz ją i przekręć nakrętkę regulacyjną w prawo.
  4. Przednie koło jest profesjonalnie wycentrowane względem ramy i widelca ,więc jeśli po założeniu koła tak nie jest powtórz kroki od 1 do 4 upewniając się, że oś koła jest poprawnie osadzona w widelcu. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź problemów z prawidłowym ustawieniem skontaktuj się z profesjonalnym mechanikiem rowerowym lub rekomendowanym serwisem No Limited .
  5. Upewnij się, że oba przednie klocki hamulcowe są w jednakowej odległości od obręczy koła. Klocków nie należy ustawiać równolegle do obręczy lecz pod pewnym kątem względem niej, w taki sposób by przy lekkim hamowaniu nie zaciskały się całą powierzą na obręczy a jedynie częściowo ją dotykały. Tylko takie ustawienie klocków hamulcowych zapewnia prawidłowe hamowanie oraz odpowiednie chłodzenie obręczy karbonowej i zapobiega jej uszkodzeniu. Upewnij się także, że zaciskają się prawidłowo, ocierając tylko i wyłącznie o dolną część powierzchni hamującą obręczy. W przeciwnym przypadku wyreguluj je zgodnie z instrukcją obsługi Twoich hamulców.

   

  Montaż tylnego koła

  1. Koła No Limited są kompatybilne z kasetami Campagnolo 10/11s bądź
   Sram/Shimano 9-cio, 10-cio oraz 11-sto rzędowymi. Jednakże użycie koła
   z kasetą Sram/Shimano 9-cio bądź 10-cio rzędową wymaga użycia
   dołączonej przekładki. Przekładkę należy nałożyć na bębenek piasty
   przed montażem kasety. Przestaw tylny hamulec do pozycji otwartej, zgodnie z instrukcją jego producenta. Pociągnij wózek tylnej przerzutki w dół. Przytrzymaj ją w tej pozycji podczas zakładania koła.
  2. Zamontuj koło między haki w tylnym trójkącie ramy, opierając otwory o
   piastę koła. Upewnij się że łańcuch poprawnie owija się wokół kasety a
   koło jest poprawnie osadzone w otworach Zamontuj oś zaciskową , nakręć nakrętkę regulacyjną z przeciwnej strony i zaciśnij ją
   Dźwignia zaciskowa powinna znajdować się po nienapędowej stronie koła. Podczas zacisku napięcie dźwigni zaciskowej powinno być na tyle duże, by sprawiać wyraźny opór. By zwiększyć napięcie dźwigni zaciskowej otwórz ją i przekręć nakrętkę regulacyjną w prawo. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami biuro@no-limited.pl lub 666133799
  3. Przestaw tylny hamulec do pozycji zamkniętej, zgodnie z instrukcją jego producenta.
  4. Przednie koło musi jest idealnie wycentrowane względem ramy . Jeśli po zamocowaniu w przednim widelcu tak nie jest powtórz kroki od 2 do 6 upewniając się, że oś koła jest poprawnie osadzona w widelcu.

   

  Wymagane czynności serwisowe i inne czynności okresowe:

   

  • Do mycia kół No Limited używaj tylko wody bądź łagodnych środków
   przystosowanych do karbonu, aluminium oraz gumy. 
  • Przed każdą jazdę upewnij się że koła No Limited nie są uszkodzone, są prawidłowo zainstalowane (osadzone) oraz oś zaciskowa jest poprawnie zaciśnięta.
  • Sprawdź poprawność ciśnienia w oponie i jej stan.
  • Sprawdź obręcze i szprych (ich naciąg i ewentualne uszkodzenia).
  • Upewnij się, że koła są poprawnie wycentrowane. W przypadku, gdy koła wymagają centrowania zalecamy wykonanie tej czynności w profesjonalnym serwisie rowerowym. Lekkie zdecentrowanie koła i konieczność jego wycentrowania po przejechaniu pierwszych 100-200 km jest naturalnym zjawiskiem, powstałym w wyniku pracy szprych podczas jazdy i związanych z tym mikro przesunięć.
  • Co 100 godzin jazdy bądź 3000 km – wykonaj konserwację piast i ich łożysk, oczyść dokładnie całe koło, oczyść i nasmaruj zacisk piasty. Czynności te najlepiej wykonać w profesjonalnym serwisie rowerowym. Częstotliwość wykonywania niniejszej czynności należy zwiększyć w przypadku częstego użytkowania kół w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy śnieg.

  W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości skontaktuj się z nami : tel : 666133799
  mail: biuro@nolimited.pl strona www.no-limited.pl